kir janja

KIR JANJA

Jovan Sterija Popović
Najpoznatiji tvrdica naše književne baštine, negativni komični junak kojem je strast prema novcu deformisala ličnost.
Pošalji