kipar istorijat ujedinjenja
rasprodato

KIPAR - ISTORIJAT UJEDINJENJA

Aleksandar Janković, Živorad Simić
Knjiga sadrži sveobuhvatan prikaz i analizu istorijata i sadašnjosti Kipra. Na kiparskoj sceni, od svakodnevnog života do međunarodnog položaja, svakodnevno se prepliću i sučeljavaju interesi pobornika enozisa (na grčkom – ujedinjenje) i taksima (na turskom –podela). Nosi-oci tih, najčešće centripetalnih sila, bili su politički lideri dveju dominantnih nacionalnih i verskih zajednica – grčke i turske, a njihove političko-interesne različitosti rezultat su kolo-nijalnih aspiracija ranije Otomanske i u prošlom veku i Britanske imperije...
Pošalji