kinezi u pančevu

KINEZI U PANČEVU

Bojana Jovičić
Podelite:
Akcijska cena važi samo za kupovinu knjiga u iznosu od minimalno 999 din.
Knjiga Bojane Jovičić "Kinezi u Pančevu - ekonomsko - antropološka proučavanja" je materijal koji na naučno popularan i savremen način govori o aktuelnoj društveno kulturološkoj temi. Ona kroz antropološki diskurs predstavlja doprinos daljem upoznavanju kineske etničke zajednice na ovim prostorima, društveno ekonomskih procesa i sistematizovanju postojeћih znanja. Plod je minucioznog rada koji popunjava prazninu problematike istraživanja iz oblasti ekonomske antropologije i višestruko značajna kad su u pitanju istraživanja procesa migracija kod nas.
Posmatrajuћi čitavu tematiku iz jednog novog ugla, autorka nastoji da na svetlost dana izvede nevidljive aktere naše svakodnevnice, i smesti ih u širi društveni kontekst bez čijeg poznavanja na potpun način nije ni moguћe razumeti svet oko nas.
(Mr.Aleksandar Pavlović)
Pošalji