kći ivanova, majka ivanova

KĆI IVANOVA, MAJKA IVANOVA

Valentin Rasputin
Rusija devedesetih. Rusija dvehiljaditih. Novi, tuđi običaji, nove, tuđe, vrednosti, novi, tuđi, ljudi, razaraju tradicionalno rusko društvo. Kidišu na čast. Nasrću na porodicu. Ugrožavaju moral. Nose nasilje, laž i nesreću.
Usred tog sveta koji liči na pijacu na kojoj se sve može kupiti i na kojoj se sve može prodati, našla se jedna obična porodica ? otac, majka i dvoje dece. Povređeni, ranjeni, ukaljani, ovo četvoro običnih ljudi uspeće da pobede svoju nesreću. Pokazaće snagu i hrabrost koju ruski čovek pronalazi u sebi uvek kada se nađe suočen sa velikom patnjom.
Pošalji