katalog novog sveta

KATALOG NOVOG SVETA

Vladimir Đurić Đura
U Katalogu novog sveta, koji naslovom ne može da ne asocira na Hakslijev Vrli novi svet, Vladimir Đurić Đura nudi pregled fenomena koji po njemu određuju ono što jedni nazivaju postmodernom, drugi postpostmodernom civilizacijom... , a u šta smo, kako god ga nazivali, jednom nogom već zagazili. Šta će da se dogodi kada zagazimo i drugom – to niko ne može sa sigurnošću da kaže, ali pretpostavke nisu nimalo optimistične.
Kako bilo, svaka civilizacija, pa i virtuelna, ima svoje dobre i loše strane.
Pošalji