katalog državne umetničke kolekcije dvorskog kompleksa 1 2

KATALOG DRŽAVNE UMETNIČKE KOLEKCIJE DVORSKOG KOMPLEKSA 1-2

Biljana Crvenković, Jelena Todorović
Prvi sveobuhvatni naučno-muzeološki pregled državne likovne zbirke koji s čuva u dvorovima na Dedinju. Obuhvata 309 dela prikupljenih u periodu 1924-1980. godine. Dela su metaforička slika kulture i kulturne politike Kraljevine Jugoslavije i kasnije Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Zbirku čine dela slikara i vajara od renesanse, klasicizma, baroka, neoklasicizma do autora XIX i XX veka. Zbirka jugoslovenskog slikarstva obuhvata dela jugoslovenskih umetnika nastala u periodu od vremena Kraljevine Jugoslavije do osamdesetih godina XX veka. Svako umetničko delo je detaljno opisano i ilustrovano umetničkom fotografijom.
Pošalji