karusel 18 venecija 1 sc

KARUSEL 18 - VENECIJA 1 SC

Trondhajm i Parm

U doba najvećeg sjaja Venecije, dvoje špijuna dolaze u Blaženu republiku. Njihov zadatak: da spreče nesvetu alijansu između Mletaka i Turaka...!

...I da se ne zaljube jedno u drugo...

Iz pera Luisa Trondhajma, romantična komedija koju je predivno nacrtao Fabris Parm.

Pošalji