kartografija nestajanja

KARTOGRAFIJA NESTAJANJA

Slobodan Prošić
Podelite:
Današnji globalizovani svet je imperija virtuelnog. Brzina sa kojom se globalizacija poigrava sa naizgled neoborivim činjenicama naše instrumente čini prevaziđenim. Uzalud se teoretičari krize pozivaju na modele koji su im u prošlosti omogućavali uspešna predviđanja ekonomskih kriza i društvenih preokreta. Šta je to što dosadašnji modeli nisu mogli da integrišu? To je upravo tumačenje kompleksnosti na osnovu binarnih podela. To je raskol između redukcionističkog i sistemskog poimanja relacija u nauci, drugim rečima – onog koji odnose sagledava u stalnom previranju i organskoj vezi.
Pošalji