kartografija nestajanja

KARTOGRAFIJA NESTAJANJA

Slobodan Prošić
Današnji globalizovani svet je imperija virtuelnog. Brzina sa kojom se globalizacija poigrava sa naizgled neoborivim činjenicama naše instrumente čini prevaziđenim. Uzalud se teoretičari krize pozivaju na modele koji su im u prošlosti omogućavali uspešna predviđanja ekonomskih kriza i društvenih preokreta. Šta je to što dosadašnji modeli nisu mogli da integrišu? To je upravo tumačenje kompleksnosti na osnovu binarnih podela. To je raskol između redukcionističkog i sistemskog poimanja relacija u nauci, drugim rečima – onog koji odnose sagledava u stalnom previranju i organskoj vezi.
Pošalji