karneval identiteta

KARNEVAL IDENTITETA

Nataša Anđelković

Ova knjiga je nastala na osnovu doktorske disertacije Nataše Anđelković. U njoj se, prema Bahtinovoj teoriji o karnevalizovanoj književnosti, dokazuje da dva romana Miloša Crnjanskog (Dnevnik o Čarnojeviću i Druga knjiga Seoba) i četiri romana koja reprezentuju evropski kontekst istog vremenskog raspona (Senilnost Itala Zveva, Čarobni breg Tomasa Mana, Majstor i Margarita Mihaila Bulgakova i Aleksandrijski kvartet Lorensa Darela), pripadaju istoj žanrovskoj tradiciji.Pokazuje se da su to dela u kojima je karnevalizacija dominantan element njihove strukture i stila.

Pošalji