karma

KARMA

Tamara Sarafijanović
„Karma“ Tamare Sarafijanović je dramatična priča koja dira u emocije i racio. Fabula romana je izazovna psihološka studija gde dominira odnos fatalne žene (raspusne opsenarke) i zaljubljenog muškarca. Ono što ovu knjigu izdvaja od drugih je to što vas čas iznenadi, čas uzbudi, čas vas ponese, čas šokira.

„Karma“ je dramatična priča koja dira u emocije i racio. Fabula romana je izazovna psihološka studija gde dominira odnos fatalne žene (raspusne opsenarke) i zaljubljenog muškarca. Ono što ovu knjigu izdvaja od drugih je to što vas čas iznenadi, čas uzbudi, čas vas ponese, čas šokira. Čitalac od prve stranice biva potpuno uvučen u atmosferu zanimljivih dešavanja u maloj pitoresknoj sredini, gde se kroz unutrašnje monologe i živopisne dijaloge sa seoskom proročicom bezobzirno razotkriva narav junaka, koji tragaju za smislom života, pokušavajući da definišu i svoju stvarnost, ali i konačnost. Iako je na momente na samoj granici erotike, ova knjiga je sve samo ne plitka. Tamara Sarafijanović ozbiljne teme sugestivno stavlja u prvi plan, namećući se kao odgovorna spisateljica. Elizabeta Nemet Pitanje koje lebdi kroz ceo roman prateći sudbinu glavne junakinje i ostavlja prostora za razmišljanje svakom čitaocu, jeste upravo da li je karma nešto što čovek nesvesno sledi, a misli da sam odlučuje i da li je moglo biti i drugačije? Sonja Medić Srce je ubijalo, dušu je nebo uzimalo. Strast i požuda otrovna strela srcu određena. Duša kapi suza na dlanu. Čovek – nečovek – srce – duša – strast… KARMA Nebojša Dragojević

Pošalji