karijerologija

KARIJEROLOGIJA

Olga Vučković-Kićanović
Knjiga spada u štivo koje treba da poznaje svako ko se bavi industrijskim odnosima, javnom komunikacijom, procesima upravljanja i društveno odgovornim poslovanjem, tj. svako ko želi da radi na sebi i stekne samopouzdanje i kreativost.
Dr Zoran Stojiljković, Fakulet političkih nauka

KARIJEROLOGIJA je potrebna na polici svakog menadžera i preduzetnika. Teme koje su pokrivene važne su za dobro upravljanje organizacijom.
Srđan Janićijević, osnivač Mokrogoske škole menadžmenta

Knjiga je korporativni bukvar...
Pošalji