kari šabanovi

KARI ŠABANOVI

Aleksandar Ivanović
O 50. godišnjici smrti pesnika Aleksandra Ivanovića Lesa, autora čuvenih pesama «Kari Šabanovi» i «Ljudi-sjenke», SKZ i KZSNV objavljuju njegovu poeziju sa analitičkim pogovorom prof. dr Radivoja Mikića. Cetinjski bard, liričar visokog reda, prvi put ima knjigu u Beogradu, u kojem je započeo svoj pesnički put davne 1926. godine u «Vencu» Jeremije Živanovića. I Stevan Raičković poklonio se senima Lesa Ivanovića – tumačenjem njegove pesme «Kari Šabanovi», po kojoj je ova knjiga dobila naslov.
Pošalji