karantinija 4

KARANTINIJA 4

Dragić Ilić
Autor Dragić Ilić, prati sudbinu porodice, koja je pre tri veka izbegla sa Kosova u Vrbnicu, kod Kruševca, a jedan njen deo je produžio dalje da luta, pa se nastanio, preko reke, u Carevini. Podstaknuta izuzetnim primerima junaštva i žrtve, duhovnog uporstva, životne i stvaralačke snage, knjiga Karantinija 4 (i celina koju zasvođuje) ukazuje na potrebu da se nacionalno-istorijska tradicija, u svojim najizrazitijim vidovima, ne odbacuje i ne ništi, nego da se životodavno utkiva u samu osnovu postojanja i trajanja.
Podelite:

Autor prati sudbinu porodice, koja je pre tri veka izbegla sa Kosova u Vrbnicu, kod Kruševca, a jedan njen deo je produžio dalje da luta, pa se nastanio, preko reke, u Carevini.
Karantinija je balkanska pogranična oblast, sa karantinskom kontrolom na graničnim prelazima, između istočnog i zapadnog carstva.

„Na podlozi široke mape vremena Dragić Ilić je izgradio složenu i slojevitu a značenjski bogatu povest u kojoj se, u prepletima istorije sudbine i priče, prati hod jedne srpske porodice, crkve i naroda. Upivši oblikedokumentarne hronike, izveštaja, putopisa, zapisa, pisama, rečnika, pomenika, ova istorijsko-biografska priča se razvija sa namerom da reprezentuje složenost i tragičnost hoda u vremenu naroda koji nastoji da ovlada svojom sudbinom, očuva herojski duh, veru i crkvu i stvori državu.Zbog toga u prednji plan priče bivaju istavljani carevi i kraljevi, državnici i političari, crkveni prelati i voluminozni junaci iz naroda da, zajedno i pojedinačno, pokažu i potvrde kako u stalnim metežima i lomovima postoji nit kontinuiteta srpskog trajanja. To je nit duhovnog uporstva i voljne snage za opstajanjem u stradanjem obeleženim okvirima i vrednostima nacionalne istorije, tradicije i nasleđa.O potrebi da se oni iznova istraže, prisvoje i ispričaju kazuje ova, pokloničkom predanošću, objektivizovanim glasom i mudrom rukom pisana, potrebna i vredna knjiga.“– Mileta Aćimović Ivkov

Pošalji