kapetanova kći

KAPETANOVA KĆI

Aleksandar Sergejevič Puškin
Uzbudljiva ljubavna priča, zamišljena kao istorijski roman Kapetanova kći je neprevaziđeni klasik svetske književnosti. Puškinov stil, zanimljivi likovi i napeta ljubavna priča čine Kapetanovu kći uvek aktuelnim štivom.

Posle 170 godina, KAPETANOVA KĆI čita se kao da je danas pisana. Neprevaziđen Puškinov stil i živo pripovedanje, uz galeriju nezaboravnih likova, čine ovo delo jednim od najboljih u svetskoj literaturi.

Taj roman će ispuniti zalazak mog života, i neću tajne muke zločina u njemu strašno prikazati nego ću vam prosto prepričati predanja ruske porodice, ljubavi dražesne snove i običaje naše prošlosti.
Puškin

Pošalji