kao reči na vetru

KAO REČI NA VETRU

Dajana Čejmberlen
Postoje li greške koje treba da ostanu skrivene?
Da li biste sebi dali za pravo da pročitate pismo koje je trebalo da ostane neotvoreno? Da li imate pravo da saznate tajne koje nije trebalo niko da otkrije? Ili postoje greške koje imamo pravo da nikom ne priznamo?

Draga Ana,
Teško je napisati ono što moram da vam kažem, ali znam da će vama biti još teže da to čujete; i mnogo mi je žao...
Ovo nedovršeno pismo jedini je trag koji Tara i Emerson imaju u potrazi za razlogom samoubistva njihove bliske prijateljice Noel.
Pošalji