kao lopov usred bela dana

KAO LOPOV USRED BELA DANA

Slavoj Žižek
Slavoj Žižak u ovom filozofskom delu analizira promene i posledice društveno – tehnološkog napretka i ukazuje na njihove opasnosti. Knjiga Kao lopov usred bela dana otvara pitanja sistema vrednosti u današnjem društvu koje za cilj ima potpunu potlačenost čoveka, tendenciozno stvarajući sveopštu apatiju i apeluje na nas da se probudimo.

Poslednjih godina naučno-tehnološki razvoj je gotovo do neprepoznatljivosti transformisao našu stvarnost. U svojoj novoj knjizi poznati filozof Slavoj Žižek analizira vrli novi svet velikih tehnoloških kompanija prikazujući kako smo svakim novim talasom inovacija sve bliži i bliži realizaciji čuvene Marksove krilatice da „sve što je čvrsto i ustaljeno pretvara se u dim“.

Šta je sledeće? Da li je u uslovima stalnih društveno-tehnoloških preokreta moguća bilo kakva radikalna promena? Žižek ukazuje na to da kad se malo bolje pogleda, vidi se da se promene već dešavaju, i to usred bela dana. Kapitalizam se otvoreno dezintegriše i menja u nešto drugo. Mi ne opažamo ovu transformaciju jer smo duboko uronjeni u ideologiju. Da bismo je videli, moramo da se probudimo!Izuzetno aktuelno, Kao lopov usred bela dana ukazuje na nove opasnosti kao i na radikalne mogućnosti koje su se otvorile zahvaljujući današnjem naučno-tehnološkom napretku.„U svetu koji je odlučan da slomi nadu u radikalnu promenu, u kojem se korupcija predstavlja kao pragmatizam a sistematsko potlačivanje kao nova sloboda, Žižekova misao služi čovečanstvu na način na koji samo ideje vrhunskih i autentičnih filozofi to mogu.“ Janis Varufakis„Majstor kontraintuitivnog promišljanja.” New Yorker

Slavoj Žižek, KAO LOPOV USRED BELA DANA

10.04.2020.

Veliki savremeni filozof, Slavoj Žižek, u ovoj knjizi analizira svet koji je postao ovakav neprekidnim  i agresivnim naučno-tehnološkim i  društveno-političkim promenama. Ovo delo, podeljeno u četiri poglavlja, nudi  nam obilje subverzivnih uvida, što ga čini posebno vrednim čitanja. Detaljnije

Pošalji