kao lopov u noći

KAO LOPOV U NOĆI

Slavoj Žižek
Podelite:
Ovo je najbolji Žižek, onaj Žižek koji pojmu i filozofskom izvođenju prilazi s punom ozbiljnošću, a da, istovremeno, ostaje duhovit, žovijalan, razigran. Pojam viška poslužiće mu da nas provede kroz složene Marksove konstrukcije (vi – šak vrednosti, višak rada) i Lakanove jezičke vratolomije (vi – šak zadovoljstva, višak znanja), uz asistiranje Hegela, Junga i Frojda. Pojam fantazma povezaće s logikom rada i para – doksalnim zahtevima savremene kulture, dok će ono nesve – sno da zahvati – nimalo očekivano – hegelovskom spekulaci – jom (što je slično pokušaju da supu zahvati viljuškom, ali Ži – žeku to, jednostavno, polazi za rukom). Zbog toga prelaz na spekulativni kapital izgleda u ovoj knjizi tako prirodan i sa – morazumljiv, osim što to nije. I, naravno, film kao opsesija slovenačkog filozofa. Analiza filma Biti ili ne biti Ernsta Lu – biča nije samo urnebesni završetak jednog zahtevnog filozofskog teksta, već i posveta onom filozofskom gestu koji zna da je igra moguća samo ako joj se priđe s najvećom mogućom ozbiljnošću. Ivan Milenković
Pošalji