kandelabri

KANDELABRI

Lara Dorin
Poezija Lare Dorin je poezija lucidnih apoteoza i lamenta, ali i nova objava jedne poezije koja ima ambiciju da probudi i proširi vidike savremenog sveta, da u čovekovom biću otkrije novu mogućnost postojanja, da objavi kompleksniju slobodu, da pokaže da je pesma izraz čovekovog neprebola, kako bi to Lara Dorin lucidno rekla u pesmi Ako odem. Njen pesnički jezik je razgranat i izražajan, umerenih ali ekspresivnih misli i emocija. (Zoran Bognar)
Pošalji