kako uticati na druge i kako se zdravorazumski ponašati

KAKO UTICATI NA DRUGE I KAKO SE ZDRAVORAZUMSKI PONAŠATI

Jorotimo Taši
Uticaj - ta skor magična reč, šta sve sugeriše! Uticaj na druge! Kakav čudesan dar i kakav garantovani uspeh onima koji ga poseduju! "Kako uticati na druge i Kako se zdravorazumski ponašati" je knjiga u kojoj ćete sve o ovome saznati.

Mi ćemo samo po čuvenju znati za problem koji se javlja zbog antipatije i usamljenosti tokom samoizolacije od ostatka čovečanstva. Imaćemo zadovoljstvo da vidimo kako će se ljudska srca pod uticajem naše reči i primera otvoriti ka čistim i plemenitim osećanjima. Pred nama je knjiga "Kako uticati na druge i Kako se zdravorazumski ponašati".

Pošalji