kako su srbi izgubili vek

KAKO SU SRBI IZGUBILI VEK

Borisav Jović
Podelite:
„Ovo je prva knjiga još nenapisane istorije Republike Srbije.“Akademik Matija Bećković„Knjigom koja je u rukama čitaoca Jović je odlučio da obavesti javnost šta se sve dogodilo srpskom narodu u dvadesetom veku [...] da iznese svoje viđenje događaja koji se tiču uzroka građanskog rata i raspada Jugoslavije. On to ne čini samo kao jedan od značajnih učesnika u vreme krize i raspada države već kao čovek sa bogatim političkim iskustvom, kao intelektualac koji ponire u prošlost i analizom događaja iz prošlosti nastoji da objasni potonja zbivanja koja se tiču katastrofalnog ishoda građanskog rata i raspada Jugoslavije po Srbiju i srpski narod.“Akademik Vasilije Đ.
Pošalji