kako steći beskonačno bogatstvo

KAKO STEĆI BESKONAČNO BOGATSTVO

Džozef Marfi
Kada je reč o našem životu, a pogotovo o finansijskoj situaciji, često smatramo da je za nju odgovorna neka druga sila. Sve što svakodnevno viđamo i što se događa rezultat je snage misli. Tako i na količinu novca koju imate utiču vaše misli. Iz knjige Kako steći beskonačno bogatstvo, autora Džozefa Marfija, saznaćete kako “poželeti sebi bogatstvo” – i tu želju ostvariti koristeći neverovatni umni zakon beskonačnog uvećanja.

Volim novac, koristim ga mudro, konstruktivno i razborito. Novac neprestano kruži u mom životu. Puštam ga sa radošću, a on mi se vraća uvećan na predivan način. Novac mi teče u lavinama obilja. Koristim ga samo za dobro i zahvalan sam za sve u životu, kao i za bogatstvo svog uma. – dr Džozef Marfi
Kako “poželeti sebi bogatstvo” – i tu želju ostvariti koristeći neverovatni umni zakon beskonačnog uvećanja!

Pošalji