makart
(ka)ko smo studije kulture pamćenja i politike identiteta u srbiji
1.056 rsd1.320 rsd
Ušteda 264 rsd (20%)
- +

(KA)KO SMO: STUDIJE KULTURE PAMĆENJA I POLITIKE IDENTITETA U SRBIJI

Vesna Đukić
Podelite:

Studija dr Vesne Đukić rezultat je višegodišnjih izvornih naučnih proučavanja uloge države u formiranju politike identiteta i institucionalizovane kulture pamćenja. Sam naslov (KA)KO SMO implicira nedovoljno proučavanu relaciju između politike identiteta, kulture pamćenja i krize u društvu, posebno naglašene u periodu tranzicije, što temu knjige čini izrazito aktuelnom, imajući u vidu da demokratski preobražaj tranzicionog društva u Srbiji još uvek traje. Stoga je ona korisna ne samo naučnoj, obrazovnoj i kulturnoj zajednici u Srbiji, već i akterima javnih praktičnih politika.prof.

dr Milovan Mitrović, Pravni fakultet, Beograd

Monografija predstavlja životno delo autorke. Tematski povezani originalni naučni radovi, objavljivani u različitim vremenskim periodima, čine logičnu celinu o temi održivosti nacionalnog identiteta zasnovanog na principu kulturnog suvereniteta države. Analiziran je široki spektar tema o kulturi pamćenja i politici identiteta u Srbiji. Studije slučaja ukazuju na potrebu mudrog upravljanja rizicima koji ugrožavaju identitet i kulturu pamćenja. Posebna pažnja je posvećena veri kao bitnom elementu kulturnog identiteta pojedinaca i grupa. Značajno mesto je dato i faktorima koji ugrožavaju kulturni identitet sela. Knjiga daje odgovore na pitanja odnosa politike identiteta i institucionalizovane kulture pamćenja srpskog naroda u Srbiji.prof. dr Jelena Kočović, Ekonomski fakultet, Beograd

Napisana u duhu rekonstrukcije i kritike jednog vremena, knjiga Vesne Đukić daje značajne priloge za nove interpretativne pristupe starim temama, ali i jednu sveobuhvatnu sintezu posredujućih odnosa kulture jednog naroda, njegovog pamćenja, pa otuda i identiteta otvorenog za budućnost. Osim opštih, identitetskih narativa, Đukićeva se u svom novom teorijskom radu bavi i medijskom arheologijom, kao i novom interpretacijom sela u zadatom kontekstu istraživanja, što knjizi daje originalni naučni doprinos čitanju odnosa kulture pamćenja i identitetskih matrica u nas, ne prateći slepo aktuelne teorijske mode.prof. dr Divna Vuksanović, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd

Pošalji