kako funkcioniše fašizam

KAKO FUNKCIONIŠE FAŠIZAM

Džejson Stenli
KAKO FUNKCIONIŠE FAŠIZAM, knjiga Džejsona Stenlija, objašnjava da jedino što fašizmu omogućava da opstane i da se širi jeste uvek podela na “ove i one”, “nas i njih”. A uvek postoji neki razlog da se ljudi dele i ograđuju jedni od drugih. Autor je profesor filozofije na Jejlu. Napisao je 5 knjiga, među kojima su Kako funkcioniše propaganda (How Propaganda Works, 2015) i Kako funkcioniše fašizam: politika „Мi protiv njih“ (How Fascism Works: The Politics of Us and Them, 2018). Član je upravnog odbora Inicijative za zatvorsku politiku (Prison Policy Initiative), piše za New York Times, The

Proučavajući filozofiju i propagandu, kao dete roditelja koji su izbegli iz Evrope u predvečerje Drugog svetskog rata, Džejson Stenli je shvatio da fašistička politika teži da podeli populaciju duž etničkih, rasnih i verskih linija.

Pošalji