novo
kako da vam se dešavaju samo dobre stvari

KAKO DA VAM SE DEŠAVAJU SAMO DOBRE STVARI

Marijan Rohas Estape
Biti srećan znači da si u stanju da prebrodiš nedaće i da se nakon njih ponovo digneš na noge. Knjiga "Kako da vam se dešavaju samo dobre stvari" je osnažujuće putovanje kroz mehanizme uma na koje vas vodi jedan od vodećih svetskih stručnjaka za mentalno zdravlje.

Autorka i psihijatar Marijan Rohas Estape nudi temeljan vodič za majndfulnes, zasnovan na neuronauci, svima onima koji teže boljem životu. Kada razumete svoj mozak, vladate svojim emocijama i svesni ste svojih reakcija na izvore stresa, možete uspostaviti veću samokontrolu. Ova knjiga nije zbir pomodarskih trikova; štaviše, ona detaljno posmatra načine na koje naš mozak reaguje na stres, pretnje, hiperstimulaciju i poroke digitalnog doba. Dokazanim tehnikama, potkrepljenim proverenim i ažurnim psihijatrijskim istraživanjima, uči nas kako da iskoristimo svoj život u najvećoj mogućoj meri.Kombinujući prirodne nauke, psihologiju i filozofiju, autorka iznosi praktične savete za negovanje srećnog života. To podrazumeva razumevanje kako funkcionišu delovi mozga, postavljanje zdravih ciljeva, jačanje snage volje, razvijanje emocionalne inteligencije i asertivnosti, izbegavanje preterane samokritičnosti ovladavanje dokazanom veštinom optimizma.

Pošalji