kada mi mrtvi ustanemo

KADA MI MRTVI USTANEMO

Danica Vukićević, Vladimir Ris
Izabrane pesme Danice Vukićević dobitnice nagrade Milica Stojadinović Srpkinja.
DANICA VUKIĆEVIĆ: "KADA MI MRTVI USTANEMO"
"...ono što Danicu Vukićević čini odistinskom pesnikinjom, odanom lirskom diskursu i njegovim neiscrpnim mogućnostima, diskursu u kojem spaja svoju erudiciju sa ženskošću, svoj tematsko- motivski brevijar sa njegovom (ne)iskazivošću, svoje JA, jasno naglašeno, sa kontekstom u koji je situirana ili čak bačena, sa filigranskim smislom za detalj, ali i za duboku skepsu, sa parodijskim izvrtanjem modusa jednog muškog, epskoherojskog mentaliteta iz sveta u kojem su muškarci u teatrima glumili žene, i sa nešto umerenijim, zdravim tradicionalizmom oličenim u porodičnom miljeu, gde se proverava sopstvo i uspostavlja nužno- ženska vertikala . Poetski glas Danice Vukićević, upravo zbog svoje transgresivne osobenosti jeste jedinstven u našoj novijoj lirici, što knjiga izabranih pesama 'Kada mi mrtvi ustanemo' nedvosmisleno pokazuje." (D. V. Todoreskov). Urednik: V. Ris
Pošalji