kada, ako ne sada

KADA, AKO NE SADA?

Primo Levi
Podelite:
„Rođeni, odbačeni. Rusija nas je primila, hranila i u njenoj tami smo rasli, kao u majčinoj utrobi. Onda su nastupili porođajni bolovi, telo se stislo u grč i izbacilo nas, sada smo tu, goli i sveži kao novorođenčad.“Primo Levi je za knjigu Kada, ako ne sada? 1982, dobio nagradu Viareggio in Campiello.

„Za mene je Primo Levi jedan od najvažnijih italijanskih pisaca.“
Umberto Eko
Pošalji