ka dnu

KA DNU

Ana Bolava
Tokom prvih mrazeva krajem novembra u močvarama na periferiji grada pronađeno je mrtvo telo. Među stanovništvom počinje da se vrti vrteška razmišljanja, nagađanja i klevetanja. U knjizi "Ka dnu" sudbine likova se ukrštaju i pucaju kao žice dalekovoda između stubova na poljima van grada, neko uzalud pokušava da vidi dno, drugi su tu, a ni ne znaju za to.

Površina reke izgleda mirno, voda se sporo talasa, čista je i možda se može videti i dno. Hanka se fokusira i sa visine posmatra rečno korito, po krajevima oivičeno opalim lišćem. Unutar vode se nešto pomeri, na dnu najverovatnije stvarno pliva neka riba, crna i duga. Na putu iz grada prilazi auto. Hanka bi trebalo da se pomeri s mosta, ali ne može da skloni pogled, naslanja se preko kamene ograde i gleda u vodu. Moguće je da dole u mulju nešto svetli? Nešto se tamo pomera. Ali ne na dnu, bilo je to negde… još niže. Da li je moguće da je dno zapravo krov nekog daljeg sveta?

Ka dnu, Ana Bolava

Pošalji