novo
jungove studije astrologije

JUNGOVE STUDIJE ASTROLOGIJE

Liz Grin
"Jungove studije astrologije" Lize Grin pristupa psihologiji na potpuno nov način, koji ulazi u trag različitim načinima na kojima je Jung koristio astrologiju.

Ovaj rad ne pristupa psihologiji kroz prizmu astrologije, kao ni astrologiji kroz prizmu psihologije, iako nudi obilje materijala za razmatranja takve vrste. Umesto toga, on ulazi u trag različitim načinima na koje je Jung koristio astrologiju – ili, kako se to u radu pokazuje, više tipova i tokova astrologije – u izgradnji svoje psihologije, kojom je, opet, utro put psihološkom tumačenju astrologije. Ako je tipova astrologije iz kojih je Jung crpao inspiraciju bilo mnogo, mnoštvo je bilo i načina na koje se on njima služio: za razumevanje samog sebe, za eksperimente sa sobom (naročito u kontekstu odnosa njegove aktivne imaginacije prema teurgiji), kao dodatak praksi, u razumevanju simbolike i hermeneutike, sve do studija astrologije u njegovim poznijim radovima.

Pošalji