jungov čarobni krug moć mandale

JUNGOV ČAROBNI KRUG: MOĆ MANDALE

Karl Gustav Jung
Bojanka "Jungov čarobni krug: Moć mandale" je poziv na igru i na stvaranje. Makar i deset ukradenih minuta kako bi se uspostavila komunikacija s dušom na neki nesputan način predstavljaju dar samom sebi. Koristi su brojne i previše ih je da bismo ih ovde nabrajali.

Uopšte nema potrebe da budete vešt ili iskusan umetnik. Bilo da bojanci "Jungov čarobni krug: Moć mandale" prilazite kao meditacji, posmatranju, refleksiji ili samo kao zabavnoj aktivnosti, čin upotrebe boje i slike kako bi se pojačala veza s nesvesnim poziv je da obogatite svoj lični život. Bojenje mandala možete uvrstiti u svoj ritual; pustite svoju omiljenu muziku; plešite ih; uramite ih – ili ih prosto koristite kao neposredni, prenosivi portal u neki drugi oblik postojanja.

Želimo vam da se s radošću izgubite na ovim stranicama. Ko zna šta ćete pronaći ovde, kao i u sebi. Uživajte i ispričajte o mandalama svojim prijateljima!

Pošalji