jugoslovenski ratovi 1990 1996 posmatranja jednog srbina u nemačkoj

JUGOSLOVENSKI RATOVI 1990-1996 - POSMATRANJA JEDNOG SRBINA U NEMAČKOJ

Živojin Dacić

Dva meseca posle NATO intervencije protiv Savezne Repu- blike Jugoslavije 1999. pošao sam, posle desetogodišnje pauze, u Srbiju, u svoj zavičaj, grad Leskovac, gde sam u okrilju porodice proveo najduži period mladosti. Leskovac sam napustio 1955. i otišao u daleku Zapadnu Nemačku.
Dugo, iscrpljujuće putovanje u staru domovinu bilo je povezano sa izvesnim procedurama, koje su bile posledica ratnih razračunavanja, kao i sa administrativnim i emocionalnim preprekama koje su se teško prevazilazile.

Pošalji