novo
jugoslavija u emigraciji pisma i beleške iz 1917

JUGOSLAVIJA U EMIGRACIJI : PISMA I BELEŠKE IZ 1917.

Jovan N. Tomić
Jovan N. Tomić je 1921. godine objavio knjigu „Jugoslavija u emigraciji”, u kojoj je prikazao političke težnje dela jugoslovenske i srpske emigracije tokom Prvog svetskog rata, sa posebnim osvrtom na njihovo zalaganje da buduća jugoslovenska država bude uspostavljena kao federativna republika.
Podelite:

Jovan N. Tomić je 1921. godine objavio knjigu „Jugoslavija u emigraciji”, u kojoj je prikazao političke težnje dela jugoslovenske i srpske emigracije tokom Prvog svetskog rata, sa posebnim osvrtom na njihovo zalaganje da buduća jugoslovenska država bude uspostavljena kao federativna republika. Knjigu je napisao sa izrazito monarhističkih pozicija i predstavio „starije” srpske republikance negativno – kao političke oportuniste, lažne demokrate i antipatriote, te ih optužio da su svojim zalaganjem za jugoslovensku republiku išli protiv srpskih interesa u budućoj jugoslovenskoj državi. Srpska republikanska omladina u Švajcarskoj i Francuskoj se, prema pisanju Jovana Tomića, spojila sa jugoslovenskim omladincima republikancima, čije se nezadovoljstvo takođe manifestovalo u republikanstvu. „Svi skupa”, pisao je Jovan Tomić, „već predstavljaju jednu grupu, koja ide pravcem koju joj daju stariji političari od zanata, Srbijanci i Jugosloveni, okupljeni oko SNBiroa i odseka Jugoslovenskog odbora u Ženevi. Odatle potiče direktiva, a omladinci su prosto oruđe u rukama starijih” (Jovan N. Tomić, Jugoslavija u emigraciji, Beograd 1921, 16, 37–42, 45–75).

Pošalji