jovan sterija popović na srpskoj sceni

JOVAN STERIJA POPOVIĆ NA SRPSKOJ SCENI

Dragana Čolić Biljanovski
Zahvaljujući sistematičnosti autorke Dragane Čolić Biljanovski, u knjizi "Jovan Sterija Popović na srpskoj sceni" dolazimo do dragocenih spoznaja o razvoju naše pozorišne misli, oživljavanja Sterijinih komedija u periodu od 1945-1996 sa ciljem da prikaže dugovečnost i vrednost Sterijinih istina.
Pošalji