novo
jezuita džo i druge priče

JEZUITA DŽO I DRUGE PRIČE

An Fronije, Hugo Prat
"Jezuita Džo i druge priče" An Fronije i Huga Prata vode nas kroz život indijanca koji luta kanadskim bespućima. U knjizi možete pronaći tri Pratove priče koje čine ovu knjigu, nastale između 1977-1980. godine.

„Ima ljudi koji više vole samoću... kako bi još dublje proživljavali kajanje ili tugu.“
Jezuita Džo je Indijanac koji luta kanadskim bespućima odenut u uniformu konjičke policije koja mu ne pripada. Vođen čudnim moralnim načelima, on je spreman da čini nesebična dela, ali i veliko zlo. Daleko odatle, u pustarama brazilskog sertaoa, sprema se tragedija u ratu bez pobednika, dok će u Somaliji poručnik Robinson spoznati obrise biblijskog prokletstva koje i najstamenijeg čoveka može da gurne u ludilo...

Tri priče Huga Prata koje čine ovu knjigu nastale su između 1977. i 1980. godine i deo su serijala Jedan čovek, jedna avantura izdavačke kuće Cepim (današnji Serđo Boneli editore). Iako su smeštene na međusobno udaljenim mestima, povezuje ih atmosfera samoće, straha i beznađa, kao i narativ koji se odvija na razmeđu sna i okrutne stvarnosti. Verska ubeđenja i moralna načela glavnih aktera čine još jednu tačku u kojoj se ove priče sučeljavaju i naglašavaju vizionarsko umeće Huga Prata u mediju stripa, što ga je i svrstalo u red najvećih stvaralaca devete umetnosti. JEZUITA DŽOGRINGOVA MAKUMBAZAPADNO OD RAJA

Prat i tipični antiheroj

11.09.2023.

"Jezuita Džo i druge priče" An Fronije i Huga Prata vode nas kroz život indijanca koji luta kanadskim bespućima. U knjizi možete pronaći tri Pratove priče koje čine ovu knjigu, nastale između 1977-1980. godine. Detaljnije

Pošalji