jezikotvorci

JEZIKOTVORCI

Aleksandar B. Laković
Prateći kontinuitet jezikotvorstva u srpskoj poeziji, od Sime Milutinovića Sarajlije, Kodera i Laze Kostića, pa preko Nastasijevića, Vinavera, Pope i Blagojevića, sve do svojih savremenika Aleka Vukadinovića, Vite Markovića i Milisava Tešića, Aleksandar Blaković u ovom nizu od deset eseja pokušava da prepozna kreativne momente novog i drugačijeg pristupa pesničkom jeziku.
Pošalji