jezičke studije

JEZIČKE STUDIJE

Jelena Jovanović
Tekstovi sakupljeni u ovu knjigu rezultat su istraživačkih nastojanja autora u poslednjih desetak godina... Pristup materiji u ovoj knjizi uglavnom je lingvistički, što će reći da su u njoj zastupljeni radovi lingvističke orijentacije naših istraživanja...
Pošalji