jelen noći

JELEN NOĆI

Dragan Jovanović Danilov
"Jelen noći" Dragana Jovanovića Danilova, knjiga je o tajnama i životu Save Šumanovića, slavnog srpskog slikara u Parizu.

Koje tajne krije život Save Šumanovića, slavnog srpskogslikara, u Parizu? Čarna, devojka nesvakidašnjih znanja iintuicije, pronalazi na novobeogradskom buvljaku dosadnepoznatu beležnicu Moja srčana zaostavština SaveŠumanovića. Narator, istoričar umetnosti ušao u sedmudeceniju života, i Čarna na osnovu beležnice razvijaju priču oŠumanovićevom životu, ljubavima, duševnoj bolesti i njegovimključnim slikama, posebno o remek-delu Pijana lađa.Umesto da piše romansiranu biografiju, Danilov,erudita i vrstan poznavalac slikarstva, spaja i izmirujeuzbudljivo prozno tkanje i briljantno napisan dijaloški esej oŠumanovićevom slikarstvu.Posle Andrićevog Razgovorao Goji i Knjige oMikelanđelu Miloša Crnjanskog, sada smo u okviru ovog romanadobili jednako fascinantan tekst, ali ovog puta o našemslikaru Savi Šumanoviću.Pisan hrabro, sočno, nepredvidljivo, danilovljevski,roman Jelen noći čitamo kao književni spomenik jednom odnajvećih srpskih slikara.

Pošalji