jednakost nije fer

JEDNAKOST NIJE FER

Don Votkins, Jaron Bruk

Ova knjiga, „Jednakost nije fer”, zastupa jedan jednostavan princip – živi i radi kako misliš, a od toga će zavisiti kako će ti u životu i poslu biti. Odluke koje doneseš, i samo one, direktno će uticati na to da li ćeš sutra živeti bolje nego danas. Međutim, stvari nisu tako jednostavne – iako naš uspeh zavisi od naših odluka – mnoge stvari mogu stati na put tim odlukama i razmišljanjima: porezi, doprinosi, razne političke i ekonomske odluke vlade koje koče napredak i usrećenje pojedinaca punih ideja i spremnosti za naporan rad.
Autori ove knjige zastupaju stanovište slobode i pravednosti, a ne stanovište ograničenja i „jednakosti”, koji se pogrešno shvataju kao prva dva pomenuta pojma. Vlade pokušavaju da stvore lažnu jednakost, koja nije pravedna, jer od onih koji su rizikovali da bi uspeli uzima da bi davala onima koji se nisu ni potrudili. Ekonomska jednakost nije princip po kom stvari treba da funkcionišu – već politička jednakost – koja je ugrožena – pravo svakoga da napreduje u skladu sa svojim trudom i idejama a da mu pritom nijedna vlada ili ekonomsko stanovište ne stoji na putu (niti pomaže).Bruks i Votkins vode argumentovanu raspravu sa levo orijentisanim ekonomskim, političkim i filozofskim stanovištima, dokazujući kako statistika ume da prevari i kako se određeni ekonomski podaci zloupotrebljavaju. Pretresajući svakodnevna moderna ekonomska i politička pitanja, autori postavljaju dobru osnovu za kritičko mišljenje čitaoca koji prvi put čita ekonomsko-političku literaturu i pružaju pravo osvežavanje ideja već iskusnih libertarijanaca.

Pošalji