jedna žena

JEDNA ŽENA

Ani Erno
U knjizi "Jedna žena, koja nije ni biografija, ni roman, već „možda nešto između književnosti, sociologije i istorije”, kako sama Ani Erno kaže, ćerka piše o majci, žena o ženi, književnica o istini.

Majka je zakon univerzuma odrastanja ispunjen čistim osećanjem, koncentrisana želja da se ćerki pruži drugačija, bolja budućnost. Majka je klasni neprijatelj onog trenutka kad se otvori taj željeni viši svet: doba kad se ćerka stidi majke, a majka strahuje od ćerkinog prezira.

Majka je žena koja se menja: nepoznata osoba koja je postojala pre ćerke – nepredvidljiva matična ćelija slobode, i daleka osoba koju je nepoznatom učinila starost – pogrbljeno i izlomljeno sećanje srca. Majka je lepak koji povezuje dete i ženu u nama. Majka je istina o nama samima. Majka je simbol društva, stega koje su je oblikovale i kojima se opirala. Majka je naša revolucija. Majka je sve to, majka su sve te žene. I ti. Jedna žena.

Šta je to donelo Nobela Ani Erno?

03.04.2023.

Ani Erno (1940) francuska je književnica koja je napisala preko trideset knjiga. Za svoj rad 2022. godine dobila je Nobelovu nagradu za književnost. Detaljnije

Samo nežno prema sebi

06.03.2023.

Čestitajte 8.mart knjigom! Detaljnije

Pošalji