jedna savršena dobrota

JEDNA SAVRŠENA DOBROTA

Ernešto Rodrigeš
"Jedna savršena dobrota" roman Ernesta Rodrigueza ističe nadu u dobrotu i njen trijumf nad izopačenim odnosima i moralnim vrednostima. Priča prati Agatu, portugalsku volonterku u izbegličkom kampu u Avganistanu, čiji se život posvećuje služenju drugima. Kroz haotičnu atmosferu koja obuhvata sve aspekte ljudske egzistencije, autor postavlja pitanja o smislu života, moralu i traženju istine. Sa elementima različitih žanrova, ovo delo ističe toplinu, saosećajnost i nadu u konačnu pobedu dobra.

Ovo je roman čiji naslov obećava nadu u dobro i u njegovu pobedu u svetu poremećenih odnosa i izokrenutih vrednosti. Ovo je priča o Agati, portugalskoj volonterki u izbegličkom kampu u Avganistanu, koja je i svoj život položila za bližnje.

U vremenu i prostoru u kome je sve, i ljudska egzistencija, i rađanje i ljubav i smrt, obesmišljeno i svedeno na vest u novinama ili na puke komentare ljudi, autor dočarava haotičnu atmosferu i time što se ponekad misli i reči junaka preklapaju i nadglasavaju.

Roman postavlja pitanja smisla i besmisla, dobra i zla, žrtve i krivice, rata i mira, ljudskih prava i obespravljenosti, kao i traganja za korenima, prošlošću i istinom. Sa elementima kriminalističkog romana, drame, istorije i sećanja, ovo delo pisano je sa puno topline, saosećanja i trpeljivosti, uz nepokolebljivu nadu da će dobro ipak pobediti i da će istina izaći na videlo.

Pošalji