javno mnjenje u francuskoj prema političkoj i socijalnoj poeziji od 1830 do 1848

JAVNO MNJENJE U FRANCUSKOJ PREMA POLITIČKOJ I SOCIJALNOJ POEZIJI OD 1830. DO 1848.

Jovan Skerlić
Javno mnjenje u Francuskoj prema političkoj i socijalnoj poeziji od 1830. do 1848. Jovana Skerlića je osvrt na romantičarsku poeziju u godinama francuske revulucije. U ovoj knjizi razmatraju se dela Viktora Igoa, Beranžea, Lamartina, Alfreda de Vinjija, Teofila Gotjea, i dr.
Podelite:

Javno mnjenje u Francuskoj prema političkoj i socijalnoj poeziji je kritički osvrt Jovana Skerlića na istorijska dešavanja u Francuskoj tokom godina revolucija kroz stihove romantičara Viktora Igoa, Beranžea, Lamartina, Alfreda de Vinjija, Teofila Gotjea, i dr. Poseban značaj pridaje se vremenu vladavine kralja Luja Filipa, Napoleona i republikanaca. Pomenuti pesnici ustaju u odbranu duha i ideala pred osvajačkom industrijalizacijom, naukom i politikom, i utopistički se zalažu za preobražaj društva kao slobodne i promišljene tvorevine ljudske volje.

Pošalji