makart
java jdk9 kompletan priručnik
3.000 rsd
- +

JAVA JDK9: KOMPLETAN PRIRUČNIK

Herbert Schildt
Podelite:
Vrhunski vodič za programiranje na jeziku Java
Potpuno usklađena s verzijom Java SE 9, knjiga Java: Vodič za programe­re, prevod desetog izdanja objašnjava kako se razvijaju, kompajliraju, isprav­ljaju i izvršavaju Java programi. Autor mnogih bestselera o programiranju, Herbert Šilt, obrađuje ceo jezik Java, uključujući njegovu sintaksu, rezervisane reči i osnovne principe programiranja. Osim toga, naći ćete i gradivo o ključnim elementima Javine API biblioteke, kao što su U/I operacije, Collections Framework, biblioteka za rad s tokovima i alatke za istovremenost. Obrađeni su Swing, JavaFX, JavaBeans i servleti, mnogobrojni primeri ilustruju praktičnu primenu Java.
Pošalji

JAVA JDK9: KOMPLETAN PRIRUČNIKOd istog autora