jauci sa zmijanja i sudanija

JAUCI SA ZMIJANJA; I SUDANIJA

Petar Kočić
U ciklusu pripovedaka Jauci sa zmijanja Petar Kočić daje svoj najautentičniji pečat – prikazuje kulturu Bosanske Krajine, iz koje potiče, mentalitet svog naroda iz tog kraja, teška vremena opstanka pod turskom vlašću, tragične sudbine… Pripovetka Sudanija približava se onoj formi koju Kočić koristi i u svom verovatno najpoznatijem delu: Jazavac pred sudom. I ovde je u pitanju suđenje, ali ne pravo, već neka vrste igre, probe suđenja u zatvoru, koju sprovode sami zatvorenici, a u kojoj se opet očituju crte karaktera i mnoge mane našeg čoveka.
Pošalji