jadi

JADI

Vito Marković
Posle knjige Anatomija usamljenosti, pesnik Vito Marković donosi nove filozofsko-metafizičke doživljaje hipersenzibilnog subjekta. „U samoći i tišini / kivan na vulgarno, zemaljsko vreme“, s gorkim ukusom života u ustima i rečima – on „priča iza zavesa mraka“. Personifikovani Jad pred vratima je njegove sobe... Poezija tamnih tonova i visokih lirskih i misaonih dometa.
Pošalji