ja sam heroina kalendar za tinejdžerke

JA SAM HEROINA - KALENDAR ZA TINEJDŽERKE

Psiholoski centar ProAktiva

Ja sam heroina svog života - kalendar sa pažljivo odabranim ohrabrujućim mislima za tinejdžerke, sadrži 365 afirmativnih izjava i ohrabrujućih misli za tinejdžerke, koje su usmerene ka:

- jačanju njihovog samopouzdanja,

- podsticanju bezuslovnog samoprihvatanja,

- razvijanju ljubavi prema sebi i svom telu,

- ličnom rastu i razvoju,

- građenju zdravih odnosa sa odraslima, roditeljima i prijateljima,

- prihvatanju emocija i emotivnih stanja,

- učenju odgovornog ponašanja na internetu,

- uspostavljanju proaktivnog stava prema društvu i zajednici,

- i razumevanju puberteta i adolescencije u celini.

Kalendar je kreiran sa namerom da pruži podršku tinejdžerkama, ali i svim odraslima u njihovom okruženju, koji se suočavaju sa bezbroj izazova ovog životnog doba, na svakodnevnom nivou. Uz afirmativne misli, adolescencija i pubertet postaju manje neizvesni i preteći. Kalendar je podrška svakoj tinejdžerki, nenametljivi podsetnik kako da živi zadovoljnije i srećnije.

Pošalji