ja da ti pričam, ti da napišeš

JA DA TI PRIČAM, TI DA NAPIŠEŠ

Ljiljana Dugalić
Priče ispisane dušom u knjizi "Ja da ti pričam, ti da napišeš" nedvosmisleno potvrđuju da se autorka ne samo ponosi istorijom svoga naroda, već nastavlja tradiciju pripovedanja - usmenog i pisanog koja je u temeljima srpske književnosti, bilo narodne ili moderne.

Ljiljana Dugalić, autorka knjige "Ja da ti pričam, ti da napišeš", dobitnica je "Andrićeve nagrade" za pripovetku. U zbirci "Ja da ti pričam, ti da napišeš" sada zahvata i jednu širu nacionalnu fresku - povesnicu i čitavom jednom veku - ispripovedanu mozaično, iz različitih uglova, nekad tek dotaknutu, ali dovoljno indikativnu, kao marker, podastirući tu crvenu nit sveprožimajuće ljubavi, pre svega, za nas, našu reč, naš život (i patnje), kao i fine dodire spram tradicije.

Pošalji