izvan kruga globalizacijski izazov demokratiji

IZVAN KRUGA: GLOBALIZACIJSKI IZAZOV DEMOKRATIJI

Milorad Đurić
Demokratija se tokom svoje istorije konstantno suočavala sa brojnim izazovima, koji su često dovodili u pitanje i same njene temelje, ali uprkos svemu ostala je otvorena za različite interese, kao i za mogućnosti sopstvenog razvoja. Knjiga Milorada Đurića preispituje jedan od izazova sa kojim se suočila savremena demokratija – proces globalizacije.
Pošalji