između srpa i čekića 1 likvidacija narodnih neprijatelja 1944 1953

IZMEĐU SRPA I ČEKIĆA 1 - LIKVIDACIJA „NARODNIH NEPRIJATELJA“ – 1944–1953

Srđan Cvetković
Cvetković je u ovoj knjizi uveo nekoliko važnih metodoloških i saznajnih novina. Ponudio je ubedljivu periodizaciju i analizu državne represije, koja je sasvim osobena. Druga osobenost Cvetkovićevog pristupa je njegova izrazita sklonost raznim vrstama sistematizacije. Svedok sam Cvetkovićevog naučnog žara i dorađivanja ovog rada, kao i otvorenosti za primedbe. Malo ko od mojih kolega je spremnije ispravljao i dopunjavao, a ta strast za saznanjem i spoznajom istine da se osetiti i na stranicama ove knjige.
Pošalji