između politike i tržišta

IZMEĐU POLITIKE I TRŽIŠTA

Jelena Arnautović
Osim pažljive faktografske rekonstrukcije strukture i sadržaja programa Radio Beograda, hvale vredno je nastojanje da se svakom primeru iz prakse Radio Beograda obezbedi teorijska osnova. A možda je glavna vrednost knjige Jelene Arnautović "Između politike i tržišta" što daje sveobuhvatnu analizu razvoja sva četiri glavna žanra popularne muzike (džeza, zabavne muzike, roka i novokomponovane muzike) na talasima Radio Beograda.Do sada, većina istraživača ograničavala se na samo jedan ili na par žanrova. Ovo je možda prvi pokušaj ovog obima da se povežu svi ovi žanrovi, te da se njihova sudbina na Radio Beogradu objasni pomoću teorijskih modela i opšteg društveno-političkog okruženja.
Pošalji