između kiborga i himere

IZMEĐU KIBORGA I HIMERE

Željka Zebić
Između kiborga i himere: naslov ovog zbornika naglašava opštu tendenciju razvoja bioetičkih pitanja. Do sada postojeći čovek fundamentalno se dovodi u pitanje u skladu sa ogromnim tehnološkim mogućnostima. Razvoj tehnike omogućava da se sada govori o transformaciji, mašinizaciji i animalizaciji ljudskog tela.
Osnovni modus ljudskog nastajanja, života i smrti dovode se u pitanje i postaju predmet spora. Ovi sporovi, kako će se videti, ne odnosa se samo na teoriju već i na vrlo praktične probleme. Među njih spadaju, između ostalog:
– ko se može smatrati roditeljem deteta;
– kada se čovek sme proglasiti mrtvim;
– mnoga druga teška i složena pitanja.
Pošalji