između bezdana i neba

IZMEĐU BEZDANA I NEBA

Milan Brdar
Podelite:
Knjiga "Između bezdana i neba" Milana Brdara sadrži utemeljenu kritiku Dekartovog programa utemeljenja znanja, izvedenu na sasvim originalan način i sa avrlo provokativnim i atipičnim zaključcima i tezama. Prema središnjem zaključku kritike, Dekart nije obezbedio utemeljenje racionalnog znanja; štaviše, nedovršenim programom ostao je u predvorju iracionalnosti. Teza je argumentovana razvijanjem posledica četiri osnovne Dekartove teze: principom radikalne sumnje, jasnoćom i određenošću kao kriterijumom istine, metodskim solipsizmom i verovanjem da se istina dobja od Boga.
Pošalji